PUBLIKASJONER

 1. Bugge RG. Når krisen rammer barn og unge, Krisehåndtering Ed. Hafting,T. Fagbokforlaget 2017
 2. Dyregrov A., Dyregrov K., Straume M., Grønvold Bugge R. Weekend family gatherings for bereaved after the terror killings in Norway in 2011. Scandinavian Psychologist, 1, e8. Article 2014
 3. Dyregrov A., Straume M., Grønvold Bugge R., Dyregrov K., Heltne U., Hordvik E. Psykososialt katastrofearbeid etter 22. juli. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 666-669 2012
 4. Henningsen B., Decker F., Jakobsen K. Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa. Die Herausforderung der Zivilgesellschaft durch alteideologien und neue Medien. Baden-Baden: Nomos, 2015, 414 S. Bugge RG. Eine Nation und eine Organisation in der krise. Norwegen und die Arbeiterpartei nach dem Terroranschlag vom 22. Juli 2011,S.333-339
 5. Bugge RG. Speaking out - artikkel om organisasjonens håndtering av krise etter terroren på Utøya i 2011.
 6. Bugge RG. Power in the face of vulnerabillity - the Norwegian experience. In: Brunning, H, editor. Psychoanalytic essays on Power and Vulnerability. London: Karnac Books 2013
 7. Bugge RG. Organisasjonspsykologisk forståelse som intervensjon ved større ulykker: Togulykken ved Åsta stasjon 2000. Tidsskrift for Norsk Psykologforening   Nr. 3/2008 Artikkel
 8. Bugge RG. Når krisen rammer barn og unge.fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling møter barn og unge som opplever kriser og ulykker 2008 April - les mer  Bokanmeldelsene: Tidsskrift for Norsk Psykologiforening og Tidsskrift for Den Norske Legeforening
 9. Bugge RG. Perspectives on an accident, Scandinavian Shipping Gazette, Magnusson T,  2004 May 21.(10)
 10. Bugge RG. Hvor forskjellig sørger kvinner og menn. Kjønnsforskjeller i sorgreaksjoner ved plutselig død og suicid. Suicidologi 2003; 8 (3): 17-21. Klikk her for å lese. (Dokumentet er laget i Acrobat. Har du ikke programmet Acrobat reader, klikk her og last det ned gratis).
 11. Bugge RG. Lessons from working to regenerate services in post-conflict recovery scenarios. Organisational and social dynamics 2002; 2(1):45-52.  
 12. Bugge RG. Å nei - enda flere pårørende! Akuttjournalen 2002; 10(2):89-91.  
 13. Dyregrov A, Gilbert M, Bugge RG. Langtidsoppfølging. In: Dyregrov A, editor. Katastrofepsykologi (2 ed.). Bergen: Fagbokforlaget, 2002: 97-125.  
 14. Dyregrov A, Gilbert M, Bugge RG. Organisering av psykososialt støttearbeid. In: Dyregrov A, editor. Katastrofepsykologi (2 ed.). Bergen: Fagbokforlaget, 2002: 47-63.  
 15. Dyregrov A, Gilbert M, Bugge RG. Umiddelbart psykososialt støttearbeid. In: Dyregrov A, editor. Katastrofepsykologi (2 ed.). Bergen: Fagbokforlaget, 2002: 65-95.  
 16. Bugge RG. La barna vise sin sorg. Fædrelandsvennen 2002 Dec 11.  
 17. Bugge RG. Psykolog - leder - ledelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1996; 33(5):410-413.  
 18. Bugge RG. Tillfällig organisation för krisintervention: när et katastrof drabbar ett samhälle. In: Boëlthius SB, Jern S, editors. Den svårfångade organisationen: texter om medvetna och omedvetna skeenden. Stochholm: Natur och Kultur, 1996: 161-186.  
 19. Bugge RG. Barn og unge trenger fritidshjelpemidler. Handikapnytt 1993;(2):4-5.  
 20. Bugge RG. Temporary organization for crisis intervention: when disaster - a hotel fire - strikes a community. In: Wilson JP, Raphael B, editors. International handbook of traumatic stress syndromes. New York: Plenum Press, 1993: 965-974.  
 21. Raundalen M. Reaching children through the teachers : helping the war-traumatized child : a manual / Magne Raundalen, Atle Dyregrov, Renate Grønvold Bugge. Cruz Vermelha, Mocambique: Norges Røde Kors, 1990.  
 22. Bugge RG. Tverrkulturell oppvekst: psykososiale konsekvenser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1989; 26(3):165-172.  
 23. Bugge RG. Barns møte med tap, sorg og død. In: Ramsfjell A, Skeie E, Birkeland K, Bugge RG, Den Braven KR, editors. Barn i kriser : Barnelitteraturkonferanse 1988. Stavanger: Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsavdeling, 1988.  
 24. Bugge RG. Sykehusets møte med mennesker i krise : en helhetsomsorg ved storulykker og ved dagliglivets ulykker. Vest-Agder: Sentralsykehuset, 1988.  
 25. Bugge RG. Psykologisk støttetjeneste i forbindelse med en brannkatastrofe. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1987; 24(3):164-170.  
 26. Bugge RG. Tverrkulturell oppfostring: balansegang mellom lojalitetskonflikter og mulighet for modning, vekst og utvikling. Kristen folkehøgskole 1985; 48(8):16-22.  
 27. Bugge RG. Tverrkulturell oppfostring: balansegang mellom lojalitetskonflikter og mulighet for modning, vekst og utvikling. Prismet 1984; 35(6/7):216-[223].  
 28. Bugge RG. Kontrast og inspirasjon: notater fra en reise i U.S.A. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1982; 19(4):185-190.  
 29. Bugge RG. Gjengen : Gjengmentaliteten har utspring i grunnleggende behov. Vi foreldre 1980; 17(1):12-13.  
 30. Bugge RG. Gjengen. Oslo: Credo forlag (Lutherstiftelsen), 1967.  
 31. Grønvold R. Lukket miljø - balanse og spenning. Oslo. Universitetet, 1966.