PRODUKTENE

Kurs/Seminar/Foredrag:
 • Organisasjoner i krise.
 • Organisasjoner i endring.  Konsekvenser for individ, gruppe og organisasjon.
 • Det å være sjef. Lederutvikling
 • Stress og utbrenthet
 • Krisereaksjoner, intervensjoner og organisering.
 • Barn og ungdom i sorg og kriser.  Reaksjoner og intervensjon.
 • Familien i krise etter brå død.
 • Kjønnforskjeller i sorgreaksjoner ved plutselig død.
 • "Å nei enda flere pårørende".  Utfordringer ved akutt og intensivavdelinger ved sykehus. 
   
Konsultasjon/Rådgivning/Kvalitetssikring
Næringslivet:
 • Rådgivning og bistand til bedriftsledelse ved akutte krisesituasjoner.
 • Bistå ved utarbeiding og kvalitetssikring av katastrofeplaner.
 • Konsulent for forståelse av forhold som påvirker arbeidsmiljøet.
 • Bistå ved endringsprosesser.
 • Endringsledelse, forståelse av roller og oppgaver og deres betydning for den enkelte arbeidstaker og bedriften.  Spesielt ved organisasjonsendringer.
   
Offentlig virksomhet:
 • Rådgivning og bistand ved utvikling av kriseberedskapsgrupper i kommunene.
 • Konsulent og rådgiver i forbindelse med storulykker.  Dette gjelder både politi, sykehus o.a.
 • Konsulent for å bidra til forståelse av forhold som påvirker arbeidsmiljø.
 • Endringsledelse