KVINESDAL  KOMMUNE  INVITERER TIL KURS
TORSDAG 9.SEPTEMBER  2004

Tema: Krise- og sorgarbeid
Foreleser: Psykolog Renate Grønvold Bugge
Sted: Kvinesdal kulturhus

Kurset har to deler med ulik vinkling på krise- og sorgarbeid.
Dagen avsluttes med åpent møte for alle interesserte.

  1.del kl.08.30 - 12.00
  08.30 09.00 Registrering
  09.00 09.15 Velkommen
  09.15. 10.30 Kriseteamarbeid
Organisering ved krisesituasjon
  10.30 10.45 Pause
  10.45 12.00 Krisereaksjoner
Kriseintervensjon
Målgruppe: Fagpersoner og andre med ansvar for kriseteamarbeid
       
  12.00 13.00 Lunch
       
  2.del kl.12.30 - 16.00
  12.30 13.00 Registrering for nye deltakere
  13.00 13.15 Velkommen
  13.15 14.30 Sorgreaksjoner generelt, og hos barn og unge spesielt
  14.30 14.45 Pause
  14.45 15.45 Oppfølging av mennesker i sorg
  15.45 16.00 Erfaringer
Målgruppe: Fagpersoner og andre som arbeider med barn/unge/foreldre
       
  "Familien i krise"
Åpent for pårørende, fagpersoner og andre interesserte. Gratis inngang
  18.00 18.15 Velkommen
  18.15 19.30 "Familien i krise" v/Renate Grønvold Bugge
  19.30 20.00 Pause m/enkel bevertning
  20.00 20.45 Renate Grønvold Bugge fortsetter
  20.45 21.00 Avslutning med informasjon om sorggrupper

Påmelding sendes:

Kvinesdal kommune, Nesgt.11, 4490 Kvinesdal
Telefaks:   38 35 77 01
E-post:   servicekontoret@kvinesdal.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Ellbjørg Rummelhoff tlf 38 35 76 00/04 eller
Heidi Jülke 38 35 77 90/92

Det søkes godkjenning fra Legeforeningen og Sykepleieforbundet.

Husk å skrive navn, stilling, arbeidssted, adresse, postnummer, sted,
telefon/telefaks/e-post. Merk også hvilken del du skal delta på.

Pris for 1.del kr.150
Pris for 2.del kr.150
Pris for lunch kr.50

Betalingsform: Faktura fåes ved registrering kursdag

Påmeldingsfrist innen 27.august -04.

* * *