KOL AS kan tilby kurs, seminarer og foredrag innen
organisasjonsendringer, inkludert de utfordringer
det medfører som stress, utbrenthet og andre kriser

KOL AS kan tilby konsultasjon, organisasjonskartlegging,
rådgivning og kvalitetssikring for næringslivet innen
krisesituasjoner, katastrofeplaner og faktorer som påvirker
arbeidsmiljøet

KOL AS kan bistå ved endringsprosesser, endringsledelse,
forståelse av roller og oppgaver.

KOL AS kan tilby offentlig virksomhet og bedrifter i
næringslivet råd og bistand i kriseberedskap, ulykker,
arbeidsmiljø og endringsledelse.

KOL AS bistår i oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.
I flere år har det vært langsiktig oppdrag i Sverige.


 


  10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging.
  UiA har hatt live-sending om emnet.
  Se opptak fra sendingen her: Del 1 og Del 2  I disse urolige tider er det viktig å tenke på organisasjonene
  og ta vare på medarbeiderne.

  Les mer om dette i denne artikkelen: Ta vare på medarbeiderne!
Webinar fra mars 2020 om å lede i Konona-krisen. Kobling til SKAGESTAD+EIKERAPEN


  How to approach a disastrous event and lead the healing process
  
  Se opptak fra workshop høsten 2019 her

Renate G. Bugge ble i 2019 tatt inn som ISPSO Distinguished Member.

2020 ISPSO Annual Meeting Berlin, 29 June-5 July - Mer info og program
UTSATT TIL JUNI 2021 / POSTPONED TO JUNE 2021Partisekretær Raymond Johansens ukjente 22. juli-historie.
les her