Lister Opplæringskontor inviterer  lærlinger og gjester til

Førjulsforum – 5. desember 2003 – Kl. 09.00-15.00

På Kvinesdal vg.skole, Amfien

 

Program & Tema

09.00 – 09.15

Åpning av ”Førjulsforumet” v/Nina Wolfenstein – lærlingkontakt LO-V.Agder

 

09.15 – 11.30

Kommunikasjon med døve

Ved døvetolk Astrid Kristiansen fra  Hjelpemiddelsentralen i Vest Agder

 

Kommunikasjon uten tegnspråk

Tegnspråktolkning

Rettigheter til tolk-Tolketjenesten-Folketrygdloven

 

11.30 - 12.15

Lunch

Julegrøt med tilbehør - Kaffe og julekaker

 

12.15 - 15.00

Mennesker i krise

Ved Psykolog Renate Grønvold Bugge  fra ”Leve” – Støttegruppe for etterlatte  ved selvmord

 

Når livet blir for tungt å bære

Krisereaksjoner

Oppfølgingsprinsipper

 

***************************************

Vel møtt!!

Hilsen Lister Opplæringskontor v/Liv Tone Larsen

 

·            Det vil bli innlagt kaffepauser ca. kl. 10.00  og ca. kl. 14.00

·            Det er lagt opp til åpen dialog i plenum

·            Lærling må tilbakemelde  til Lister Opplæringskontor dersom de er forhindret i å delta

·            Inviterte gjester bes om påmelding snarest og senest innen 2. desember ’03 – grunnet lunch,  på tlf.    38358210/91191548