Kompetanse/Faglig profil/Erfaring:
Renate Grønvold Bugge er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og er:


Godkjent som spesialist i klinisk psykologi NPF
Godkjent som spesialist i arbeids - og organisasjonspsykologi NPF

Hun har også en solid kompetanse innen gruppe og organisasjonsforståelse.  Denne kompetansen er bygd opp gjennom mange års arbeid i inn- og utland med grupperelasjonskonferanser etter modell fra Tavistock Centre for Human Relations, London.

Kjennetegn for Renate Grønvold Bugge:

Erfaringsområder:
Gjennom mange år har hun kombinert tre hovedretninger:
klinisk praksis, konsulentvirksomhet og ledende stillinger.
Denne erfaringsbakgrunnen gir en unik mulighet til å forstå:
Individ, grupper og organisasjoner ut i fra et helhetsperspektiv.

 
 • Det medfører for eksempel at en arbeidstakers reaksjon i forbindelse med omorganisering også blir sett i lys av roller og oppgaver og ikke bare vurdert som en reaksjon som springer ut fra individet alene.
 • En leders dilemma og muligheter i beslutningsprosesser.
 • Betydningen av rammer, strukturer og gode informasjons og tilbakemeldingsrutiner for å forstå prosesser i en organisasjon.

Tidligere stillinger/Engasjement:
Ulike lederstillinger har gitt en bred erfaring om samspill og utfordringer både i byråkratiske organisasjoner, innen helsevesen og i frivillige organisasjoner.

 
 • Direktør ved Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, helseregion øst og sør.
 • Fylkestrygdedirektør i Vest Agder.
 • Leder for de psykososiale programmer i regi av Norsk Folkehjelp i tidl. Jugoslavia, Sarajevo.
 • Leder av barne- og ungdomspsykiatrien i Vest  Agder.
 • Spesialpsykolog ved Vest Agder Sentralsykehus, ( Akutt og intensivavdelingene).
 • Senior rådgiver ved Rikstrygdeverket
 • Engasjert av Norges Røde Kors for oppdrag i Mosambique
 • Konferanseleder og stabsmedlem ved mange Grupperelasjonskonferanser i Sverige, Norge, Tyskland, USA.
 • Erfaren foredragsholder ved Universitet, høyskoler, nasjonale og internasjonale fagkonferanser.
 • Leder av psykososialt støttearbeid for etterlatte ved katastrofe.
  ° Caledonienbrannen, september 1986-09-29
 • Oppfølging av redningspersonell etter flystyrt ved Brønnøysund 1988
 • Rådgiver for støttegruppen for etterlatte etter Åsta togulykke 2000
 • Rådgiver for bedriftsledelse etter storulykker
  ° Wilhelmsen rederier og Partnair etter Hirtshalsulykken 1989
  ° NSB etter Åstatogulykke 2000.
 • Ledelsen i Arbeiderpartiet etter 22.7.2011

  Koordinering av stab ved Helsedirektoratets kollektive oppølginger for etterlatte etter Utøya

   
Min CV finner du her
 
 
Fotograf: Marika Lindbom Jakobsen