Mandag 13.februar. Tema: organisering av krise- og katastrofearbeid                                                                                 

 

kl. 10.30:              Kort info om endringer i selskapet                                             

 

kl. 10.45:        Organisasjonspsykologisk forståelse som intervensjon ved større ulykker.

Utgangspunkt: togulykken ved Åsta stasjon, 2000. v/Renate Grønvold Bugge                                     

 

kl. 11.45:            Pause                                                                          

                       

kl. 12.00:            Organisasjonspsykologisk forståelse som intervensjon ved større ulykker.

Utgangspunkt: togulykken ved Åsta stasjon, 2000. v/Renate Grønvold Bugge

(forts.)

                                                           

kl. 12.45:            Lunsj               

                                                           

kl. 13.45:            Erfaringer fra organisering av oppfølging av kriser og katastrofer.

                        v/Gjermund Tveito       

 

           

kl. 14.45:            Pause                                                                          

 

kl. 15.00:            Samling med psykologene. Informasjon fra Hjelp 24         

                       

kl. 16.00:            Pause                                      

 

kl. 16.15:            Samling med psykologene. Informasjon fra Hjelp 24 (forts.) 

 

kl. 17.15:            Spasertur til SAS-hotellet. (ca. 10 min.)

                        Innsjekking

 

kl. 20.00:            Middag

 

 

Tirsdag 14.februar. Tema: kliniske arbeidsmetoder

 

kl. 08.30:              Arbeid med energipsykologiske metoder. Gunnar Sørbotten.

 

kl. 09.30:            Pause

 

kl. 09.45:            Arbeid med energipsykologiske metoder. Gunnar Sørbotten (forts.)

 

kl. 10.45:            Pause

 

kl.  11.00:            Traumatic Incident Reduction. Håkon Stenmark

 

kl. 12.15:            Lunsj


kl. 13.00:            EMDR benyttet ved komplisert sorg - illustrert ved kasuspresentasjon. Atle

Dyregrov

 

 

kl. 13.45:            Pause


kl. 14.00:            Innlegg enda ikke avklart

 

kl. 14.45:            Pause

 

kl. 15.00:            Diskusjon med utgangspunkt i dagens innlegg

 

 

kl. 15.30:            Avslutning