Invitasjon til temamøte

onsdag 4. oktober 2006 kl. 19.00

på Sørlandets Sykehus i Kristiansand

 

 

 

Tema:             Forventninger og glede – tilknytning og tilhørighet

·                 Det lille barnet

·                 Skolebarnet

·                 Ungdommen

 

Temaet passer også godt for de som ennå ikke har adoptert et barn.

 

Renate Grønvold Bugge vil lede oss gjennom denne kvelden. Hun er psykolog og daglig leder for KOL AS (Krise/Organisasjon/Ledelse).  Hun har lang erfaring fra møter med adoptivfamilier – både barn og voksne.

 

 

Det blir pause med kaffe og rundstykker

Kr. 50 pr. familie

 

Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Hilsen lokallagstyrene til

InorAdopt, Adopsjonsforum, Verdens Barn Vest-Agder og Verdens Barn Aust-Agder